CENTRALNI ODDELEK DANES

 

Centralni oddelek hrani 30.000 enot gradiva in prejema več kot 50 naslovov časopisja.

 

Del gradiva je v učilnicah in kabinetih kot neposreden pripomoček za pouk. Knjižničarke se trudimo, da je na voljo čim več strokovnega gradiva s področij, ki so zanimiva za naše dijake, študente in profesorje.

Na voljo je zbirka igranih filmov na DVD-jih.

Knjižnica hrani diplomske naloge študentov Višje strokovne šole.

Knjižnica je polnopravna članica sistema COBISS/OPAC, njen akronim je TSCNG.

Da bi se v knjižnici vsi prijetno počutili, se obiskovalci držijo knjižničnega reda in upoštevajo določena pravila obnašanja – knjižnični bonton.