ZGODOVINA

 

Šolska knjižnica je delovala že v Elektrogospodarski šoli v Cerknem, ki je bila predhodnica današnjega Šolskega centra.

 

Leta 1963 se je šola preselila v Novo Gorico. V novi šolski stavbi na Cankarjevi ulici je svoj prostor dobila tudi šolska knjižnica. Urejena je bila v majhni sejni sobi in je merila komaj pol učilnice.

Leta 1983 je knjižnica dobila svoje prostore v novozgrajenem centru usmerjenega izobraževanja na Erjavčevi 4A. V tej stavbi je takrat delovala lesarska šola, zato je postala to knjižnica dveh šol – Tehniškega šolskega centra in Srednje lesarske šole. Od tedaj pa do danes je knjižnica locirana v 1. nadstropju, na severnem delu poslopja, stopnišče C.

Leto 1997 je prineslo večjo prostorsko prenovo in urejanje knjižničnega gradiva: odpisano je bilo veliko zastarelega gradiva, obdelava in izposoja gradiva sta postali računalniški.

Poslovanje knjižnice se je še bolj poenostavilo leta 2004 s priključitvijo Srednje lesarske šole pod okrilje TŠC-ja. Poleti 2005 je bila knjižnica znova temeljito prenovljena, pridobila je opremo, ki je v uporabi še danes.

Šolsko leto 2007/08 je prineslo novo veliko spremembo. Tehniškemu šolskemu centru sta se priključili zdravstvena in kmetijska šola, ki sta do tedaj delovali pod okriljem drugega centra. Kar naenkrat knjižnica ni bila več edina na centru – formirala se je knjižnica z dvema oddelkoma: Centralni oddelek in oddelek na Biotehniški šoli (Kmetijska šola se je preimenovala v Biotehniško šolo). Knjižnično gradivo zdravstvene šole je bilo prenešeno v prostore Centralnega oddelka knjižnice.

V šolskem letu 2012/13 se je Tehniški šolski center preimenoval v Šolski center Nova Gorica, priključila pa se mu je tudi Srednja ekonomska in trgovska šola, kar je za knjižnico pomenilo pridobitev novega oddelka.

Jeseni 2018 se je knjižnica razširila v sosednjo učilnico in s tem pridobila novo čitalnico, manjše skladišče in kotiček za družabne igre.

Danes posluje knjižnica Šolskega centra kot knjižnica s tremi oddelki: Centralni oddelek, oddelek na Srednji ekonomski in trgovski šoli in oddelek na Biotehniški šoli. Tako stanje je za uporabnike ugodno, saj je celotni fond gradiva zelo bogat, imajo pa tudi možnost izposoje gradiva na treh lokacijah.