Članarina

  • dijaki: 4 evre za vsa leta šolanja
  • študenti: 3 evre za vsa leta šolanja
  • izobraževalci ob delu: 4 evre za tekoče šolsko leto
  • enkratni zunanji uporabniki: 7 evrov za dva meseca
  • Delavci šole članarine ne plačujejo.

Na zahtevo člana račun o poravnani članarini izda računovodstvo centra.