ČLANSTVO

 

V šolsko knjižnico se lahko včlanijo vsi dijaki, študentje, učitelji in drugi delavci centra, odrasli, ki se na centru izobražujejo ob delu.

 

Članarina

  • dijaki: 4 evre za vsa leta šolanja
  • študenti: 3 evre za vsa leta šolanja
  • izobraževalci ob delu: 4 evre za tekoče šolsko leto
  • delavci šole članarine ne plačujejo.