Predstavitev

Naša šolska knjižnica je informacijski center šole, učni prostor, a tudi prostor prijetnega druženja. Dijakom, učiteljem in drugim delavcem šole nudi možnost pridobivanja informacij preko različnih informacijskih virov, tako tiskanih kot elektronskih. Je eden najbolj demokratičnih prostorov šole, saj se v njej v enakovredni vlogi uporabnika srečujejo dijaki, študentje, odrasli izobraževalci ob delu, učitelji, in drugi delavci šole. Prav to ustvarja v knjižnici prijetno vzdušje.

V okviru Šolskega centra Nova Gorica delujejo tri enote šolske knjižnice:

  • centralna enota, ki skrbi za potrebe Gimnazije in zdravstvene šole, Strojne, prometne in lesarske šole, Elektrotehniške in računalniške šole ter Višje strokovne šole
  • enota na Biotehniški šoli
  • enota na Srednji ekonomski in trgovski šoli

Knjižničarke

  • Vasilija Rupnik (Centralna enota)
  • Mojca Kosovel (Centralna enota)
  • Karmen Sirk (Biotehniška šola)
  • Alenka Zagožen (Srednja ekonomska in trgovska šola)
  • Tanja Lestan (knjižnična manipulantka – Centralna enota)

E-naslov
knjiznica@scng.si

Telefon

05 62 05 723 (Centralni oddelek)
05 62 05 752 (Biotehniška šola)
05 62 85 628 (Srednja ekonomska in trgovska šola)