Izposoja na dom

Leposlovje, poljudna in strokovna literatura: 30 dni z možnostjo podaljšanja

CD-ROMi, DVD: 7 dni brez možnosti podaljševanja

Revije: izposoja v čitalnici izposoja, izposoja na dom je mogoča med vikendi in prazniki

 • Možne so tudi rezervacije gradiva.
 • Ob koncu šolskega leta morajo dijaki vrniti vse izposojeno gradivo preden dobijo spričevala. Po dogovoru s knjižničarko si lahko izposojajo gradivo tudi preko poletnih počitnic.
 • Delavci šole kontrolirajo gradivo, ki ga imajo pri sebi, vsaj enkrat letno, po dogovoru s knjižničarko.

 

Prezenčna izposoja

 • Priročniško gradivo, ki je v čitalnici – enciklopedije, leksikoni, slovarji, atlasi, enciklopedije – je možno uporabljati samo v čitalnici. Le izjemoma se to gradivo izposoja tudi na dom.

Zamudnina

 • Za prekoračen rok izposoje se zaračunava zamudnina 10 centov na enoto knjižničnega gradiva na dan. Na zahtevo uporabnika izda račun o poravnani zamudnini računovodstvo šole. Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo

 • Poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, bralec nadomesti z enako enoto. Če to ni mogoče, pa s po vsebini enakovrednim gradivom.

Uporaba računalnikov

 • Uporabnikom knjižnice je dovoljena uporaba računalnikov v čitalnici, kjer imajo dostop do interneta.
 • Računalnike dijaki uporabljajo z vednostjo knjižničarke.
 • Pri uporabi računalnika imajo prednost tisti uporabniki, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.
 • Prepovedano je kakršno koli spreminjanje namizja, ikon, ozadij, menujev, predvajanje avdio- in videodatotek ter brskanje po omrežni soseščini.
 • Prepovedana je uporaba igric, obiskovanje spornih strani (pornografija).
 • Dijakom, ki ne upoštevajo navodil, se lahko prepove uporaba računalnikov.