Povezava

Izposoja

Vse kar morate vedeti o izposoji Knjižničnega gradiva
O Izposoji na domu, zamudninah in poškodovanem ali izgubljenem gradivu.
Izposoja na dom
Leposlovje, poljudna in strokovna literatura: 30 dni z možnostjo podaljšanja
CD-ROMi, DVD: 7 dni brez možnosti podaljševanja
Revije: prezenčna izposoja, izposoja na dom: sobota, nedelja, prazniki
 • Možne so tudi rezervacije gradiva.
 • Ob koncu šolskega leta morajo dijaki vrniti vse izposojeno gradivo preden dobijo spričevala. Po dogovoru s knjižničarko si lahko izposojajo gradivo tudi preko poletnih počitnic.
 • Delavci šole kontrolirajo gradivo, ki ga imajo pri sebi, vsaj enkrat letno, po dogovoru s knjižničarko.

 

misli

"Bralec ima prav tudi takrat, ko o knjigi razmišlja narobe."

ivan sivec
misli

"Bralec ima prav tudi takrat, ko o knjigi razmišlja narobe."

ivan sivec

Prezenčna izposoja

Priročniško gradivo, ki je v čitalnici – slovarji, atlasi, enciklopedije – je možno uporabljati samo v čitalnici. To gradivo je označeno z rdečo črko Č. Le izjemoma se to gradivo izposoja tudi na dom.

Zamudnina

 • Za prekoračen rok izposoje se zaračunava zamudnina 10 centov na enoto knjižničnega gradiva na dan. Na zahtevo uporabnika izda račun o poravnani zamudnini računovodstvo šole. Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo

 • Poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, bralec nadomesti z enako enoto. Če to ni mogoče, pa s po vsebini enakovrednim gradivom.

Uporaba računalnikov

 • Uporabnikom knjižnice je dovoljena uporaba štirih računalnikov v čitalnici, kjer imajo dostop do interneta.
 • Računalnike dijaki uporabljajo z vednostjo knjižničarke.
 • Dijaki se prijavljajo s svojimi uporabniškimi imeni in gesli; po delu se odjavijo.
 • Pri uporabi računalnika imajo prednost tisti uporabniki, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.
 • Prepovedano je kakršno koli spreminjanje namizja, ikon, ozadij, menujev, predvajanje avdio- in videodatotek ter brskanje po omrežni soseščini.
 • Prepovedana je uporaba igric, obiskovanje spornih strani (pornografija).
 • Dijakom, ki ne upoštevajo navodil, se lahko prepove uporaba računalnikov.
povezava

Zgodovina

Zgodovina naše knjižnice
povezava

Zgodovina

Zgodovina naše knjižnice
povezava

Knjižnica danes

Kaj hranimo v naših enotah
povezava

Knjižnica danes

Kaj hranimo v naših enotah
povezava

Red in bonton

Pravila obnašanja v knjižnici
povezava

Red in bonton

Pravila obnašanja v knjižnici
povezava

Kontakt

Kontaktne informacije knjižnice ŠC
povezava

Kontakt

Kontaktne informacije knjižnice ŠC