ČLANSTVO IN IZPOSOJA

 

Šolska knjižnica je namenjena dijakom, študentom, zaposlenim na centru in izobraževalcem ob delu.

Članarina
• Dijaki: 4 € za vsa leta šolanja
• Študenti: 3 € za vsa leta šolanja
• Izobraževalci ob delu: 4 € za tekoče šolsko leto
• Zaposleni na šoli članarine ne plačujejo.

Izposoja gradiva na dom
• Leposlovje, poljudna in strokovna literatura: 30 dni z možnostjo podaljšanja
• CD-ROM-i, DVD-ji: 7 dni brez možnosti podaljševanja
• Revije: izposoja v čitalnici, izposoja na dom je mogoča med vikendi in prazniki

• Možne so tudi rezervacije gradiva.
• Ob koncu šolskega leta morajo dijaki vrniti vse izposojeno gradivo preden dobijo spričevala. Po dogovoru s knjižničarko si lahko izposojajo gradivo tudi preko poletnih počitnic.
• Delavci šole vsaj enkrat letno kontrolirajo gradivo, ki so si ga izposodili v šolski knjižnici, v dogovoru s knjižničarko.

Izposoja v čitalnici
Priročniško gradivo, ki je v čitalnici – enciklopedije, leksikoni, slovarji, atlasi, diplomske naloge – je možno uporabljati samo v čitalnici.

Zamudnina
Za prekoračen rok izposoje se zaračunava zamudnina 0,10 € na enoto knjižničnega gradiva na dan. Zamudnina se obračunava nekajkrat letno in se poravna s položnico. Nerednim uporabnikom se lahko izposoja prepove, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo
Poškodovano ali izgubljeno gradivo uporabnik nadomesti z enako enoto. Če to ni mogoče, pa nadomesti s po vsebini enakovrednim gradivom.

Uporaba računalnikov v knjižnici
Uporabnikom knjižnice je dovoljena uporaba računalnikov v čitalnici, kjer imajo dostop do interneta.
Računalnike dijaki uporabljajo z vednostjo knjižničarke.
Pri uporabi računalnika imajo prednost tisti uporabniki, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.
Prepovedano je kakršno koli spreminjanje namizja, ikon, ozadij, menujev, predvajanje avdio- in videodatotek.
Prepovedana je uporaba igric, obiskovanje spornih strani (nasilje, pornografija).
Dijakom, ki ne upoštevajo navodil, se lahko prepove uporaba računalnikov.