ŠC BERE

 

Na ŠCNG poteka bralna značka ŠC bere, ki spodbuja branje med srednješolci.

 

Dijaki se lahko udeležijo slovenske, angleške, nemške ali italijanske bralne značke. Sodelujejo tako, da si s seznama izberejo 2 knjigi, svoje mnenje o prebranih delih napišejo na obrazec o prebranih knjigah (obrazec lahko dobijo v knjižnici ali si ga natisnejo sami) ter ga oddajo v knjižnici, oziroma profesorjem tujih jezikov (angleška, nemška, italijanska bralna značka). Ob koncu šolskega leta sodelujoči na zaključni prireditvi prejmejo priznanja ter si za nagrado ogledajo filmsko predstavo.

Obrazci in seznami gradiva so navedeni v spodnjih povezavah.