ŠC BERE

 

Na ŠCNG poteka bralna značka “ŠC bere”, ki spodbuja branje med srednješolci.

 

Dijaki se lahko udeležijo slovenske, angleške in nemške bralne značke. Sodelujejo tako, da si s seznama izberejo 2 knjigi, ju preberejo in svoje mnenje o prebranih delih napišejo na obrazec o prebranih knjigah. Obrazec lahko dobijo v knjižnici ali si ga natisnejo sami ter ga oddajo v knjižnico oziroma profesorjem slovenščine oz. tujih jezikov (angleška, nemška). Ob koncu šolskega leta sodelujoči na zaključni prireditvi prejmejo priznanja ter si za nagrado ogledajo film.

Obrazci in seznami gradiva so navedeni v spodnjih povezavah.