Seznami delovnih zvezkov

UČBENIŠKI SKLAD

Knjižnica skrbi za učbeniški sklad, v okviru katerega si dijaki lahko izposodijo učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Dijaki si lahko izposojajo komplete učbenikov, ki jih oblikuje šola. Dijaki, ki se odločijo za izposojo, plačajo izposojevalnino naknadno po položnici. Cena kompleta znaša manj kot eno tretjino maloprodajne cene. Po dogovoru je mogoča tudi izposoja posameznega učbenika.

Učbenike dijaki dvigujejo v 3 enotah šolske knjižnice, in sicer:

  • dijaki Strojne, prometne in lesarske šole, Elektrotehniške in računalniške šole ter dijaki tehniške gimnazije v centralnem oddelku,
  • dijaki Biotehniške šole v oddelku na Biotehniški šoli,
  • dijaki Srednje ekonomske in trgovske šole in dijaki zdravstvene šole v oddelku na Srednji ekonomski in trgovski šoli

Učbenike morajo dijaki vrniti do 30. junija v isti enoti, kjer so si jih izposodili. Če dijaki želijo obdržati posamezne učbenike za popravni, zaključni izpit ali maturo, se za to dogovorijo v knjižnici.

Če so učbeniki uničeni ali izgubljeni, je potrebno ob njihovi vrnitvi poravnati razliko do maloprodajne cene novih učbenikov.

Navodila za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada

Navodila za učbeniški sklad v času epidemije

Vloga za subvencionirano izposojo

Učbeniški sklad 2020/21

Seznami delovnih zvezkov in gradiv za šolsko leto 2020/21