Učbeniški sklad

Knjižnica skrbi za učbeniški sklad, v okviru katerega si dijaki lahko izposodijo učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Dijaki si lahko izposojajo komplete učbenikov, ki jih oblikuje šola.

Dijaki, ki se odločijo za izposojo, plačajo izposojevalnino naknadno po položnici. Cena kompleta znaša manj kot eno tretjino maloprodajne cene. Po dogovoru je mogoča tudi izposoja posameznega učbenika.

Učbenike dijaki dvigujejo v 3 enotah šolske knjižnice, in sicer:

– dijaki Strojne, prometne in lesarske šole, Elektrotehniške in računalniške šole ter Gimnazije in zdravstvene šole v centralnem oddelku,

– dijaki Biotehniške šole v oddelku na Biotehniški šoli,

– dijaki Srednje ekonomske in trgovske šole v oddelku na ekonomski šoli.

Učbenike morajo dijaki vrniti do 30. junija v isti enoti, kjer so si jih izposodili. Če dijaki želijo obdržati posamezne učbenike za popravni, zaključni izpit ali maturo, se za to dogovorijo v knjižnici. Če so učbeniki uničeni ali izgubljeni, je potrebno ob njihovi vrnitvi poravnati razliko do maloprodajne cene novih učbenikov.

Dijaki, ki niso poravnali obveznosti iz preteklega šolskega leta (vračilo učbenikov ali plačilo izposojevalnine) si učbenikov ne morejo izposoditi, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Navodila za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada

Vloga za subvencionirano izposojo

Vloga za subvencionirano izposojo – novinci


ARHIV