UČBENIŠKI SKLAD

Knjižnica skrbi za učbeniški sklad, v okviru katerega si dijaki lahko izposodijo učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Dijaki si lahko izposojajo komplete učbenikov, ki jih oblikuje šola. Dijaki, ki se odločijo za izposojo, plačajo izposojevalnino naknadno po položnici. Cena kompleta znaša manj kot eno tretjino maloprodajne cene. Po dogovoru je mogoča tudi izposoja posameznega učbenika.

Učbenike dijaki prevzamejo v 3 enotah šolske knjižnice, in sicer:

  • dijaki Strojne, prometne in lesarske šole, Elektrotehniške in računalniške šole ter dijaki tehniške gimnazije v centralnem oddelku,
  • dijaki Biotehniške šole v oddelku na Biotehniški šoli,
  • dijaki Srednje ekonomske in trgovske šole in dijaki zdravstvene šole v oddelku na Srednji ekonomski in trgovski šoli

Učbenike morajo dijaki vrniti do 30. junija v isti enoti, kjer so si jih izposodili. Če dijaki želijo obdržati posamezne učbenike za popravni, zaključni izpit ali maturo, se za to dogovorijo v knjižnici.

Če so učbeniki uničeni ali izgubljeni, je potrebno ob njihovi vrnitvi poravnati razliko do maloprodajne cene novih učbenikov.

Navodila za izposojo in vračanje učbenikov iz učbeniškega sklada

Vloga za subvencionirano izposojo učbenikov 2024/2025

Seznam učbenikov (učbeniški sklad) in delovnih zvezkov

ter gradiva, ki ga dijaki kupijo sami 2024/25